Oficjalne Komunikaty i odnośniki do stron internetowych Urzędów oraz Serwisów Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.

Honor Habet Onus

Przesyłamy e-mailem oficjalne komunikaty
Zapis do Dziennika Prawnego M.CH.I. poniżej.


Komunikaty M.CH.I.


Rzecznik Prasowy Rządu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Jego Ekscelencja Andrzej Nikodemowicz Tyt. Hon. Baronetus
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Ministra Stanu Monarchii
press@minister.gov.ist

Kwiecień 6, 2019

Przedstawienie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze na konferencji ANPOL

H.S.H. Suweren Marcin Gustaw, Minister Stanu Baronet Płk Robert Edelwajn oraz Podsekretarz Stanu Burgrabia Andrzej Nikodemowicz przedstawiają Monarchię Chrześcijańskie Międzymorze.
Luty 23, 2019

Powołanie Rodu Herbowego Leocentaurus

Skrót uroczystego powołania Rodu Herbowego Dworu Monarszego Jego Najjaśniejszej Wielkości Suwerena Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze herbu Leocentaurus z domu Dobromilscy dnia 2019.02.23 w dworku Kaliszki .
Styczeń 28, 2019

Urząd Patentowy RP – Ochrona Flagi Chrześcijańskiego Międzymorza

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w wydanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy flagi niepapierowej, potwierdził PIERWSZEŃSTWO Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze do używania tego znaku. Świadectwo […]
Grudzień 31, 2018

Życzenia noworoczne dla Międzymorzan na rok 2019