Uncategorized

23 lutego, 2019

Powołanie Rodu Herbowego Leocentaurus

Skrót uroczystego powołania Rodu Herbowego Dworu Monarszego Jego Najjaśniejszej Wielkości Suwerena Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze herbu Leocentaurus z domu Dobromilscy dnia 2019.02.23 w dworku Kaliszki .
28 stycznia, 2019

Urząd Patentowy RP – Ochrona Flagi Chrześcijańskiego Międzymorza

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w wydanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy flagi niepapierowej, potwierdził PIERWSZEŃSTWO Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze do używania tego znaku. Świadectwo […]
31 grudnia, 2018

Życzenia noworoczne dla Międzymorzan na rok 2019

4 października, 2018

Zmiany w Rządzie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Kancelaria Ministra Stanu Roberta Edelwajna Rady Rządowej Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze informuje o zmianach w strukturach Rządowych Monarchii. Zarządzenie nr 2  – Powołanie Jego Ekscelencji Andrzeja Nikodemowicza […]