Dyrektywa Nr 21/2022, 19.05.2022 – Dotyczy: osób wątpliwej reputacji aplikujących do …

Dyrektywa Nr 20/2022, 02.05.2022 – brak zgody na obecność osób popierających Rosję …
2 maja, 2022

Dotyczy: osób wątpliwej reputacji aplikujących do Chrześcijańskiego Międzymorza.

Dyrektywa Nr 21/2022, 19.05.2022, Pisz, PL

Dokument publiczny

Dotyczy: osób wątpliwej reputacji aplikujących do Chrześcijańskiego Międzymorza.

Chrześcijańskie Międzymorze jest organizacją honorową i otwartą. Działalność Chrześcijańskiego Międzymorza oparta jest na zaufaniu i transparentności. Szczególnie wobec szlachty  i osób pełniących kluczowe funkcje w Chrześcijańskim Międzymorzu  wymagamy wysokich standardów moralnych i właściwej postawy osobistej.    

  1. Chrześcijańskie Międzymorze nie jest organizacją dla osób, które umyślnie popełniały przestępstwa i zostały skazane prawomocnym wyrokiem Sądu jednego z Państw Europy Środkowej.
  2. Chrześcijańskie Międzymorze nie jest organizacją dla osób, które leczą się psychiatrycznie lub mają zdiagnozowane choroby o podłożu psychicznym, w tym również osób, które podejmowały próby samobójcze.
  3. Chrześcijańskie Międzymorze nie jest organizacją dla osób, które są wielokrotnie notowane, działają w grupach przestępczych lub związkach przestępczych.

Chrześcijańskie Międzymorze nie jest organizacją dla osób, które są chamskie, prostackie, wulgarne i niskiej kultury osobistej.

Dodaj komentarz