Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze ze swoim terytorium

Rozmowa z Księdzem Infułatem Czesławem Walą, o Centrum Głuchoniemych, o Monarchii, sprostowanie nieprawdziwego artykułu.
Maj 21, 2018
Pierwsza Wszechnica Profesji Chrześcijańskiego Międzymorza powstaje na mazurach w Piszu.
Wrzesień 20, 2018

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze ze swoim terytorium

Tadeusz Tuszyński dostał 24.000 INTer oraz zostanie włączony do Szlachty Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze jako Baron.

W oświadczeniu notarialnym złożonym przez Pana Tadeusza Tuszyńskiego z dnia 15.05.2018 czytamy, że zobowiązuje się oddać w użyczenie na rzecz Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze działkę położoną w Gminie Kępice o wielkości 1,21 ha. na czas nieokreślony na warunkach ustalonych w odrębnej umowie.

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to państwo erygowane na prawie kościelnym, jak również świecki podmiot prawa międzynarodowego „in statu nascendi” – bezterytorialny o specjalnym charakterze, która rozpoczęła swoją publiczną działalność od oświadczenia w 23.04.2018 (oświadczenie: http://www.statement.gov.ist ).

Celem działalności Monarchii jest zbudowanie a następnie koordynowanie, a tam gdzie będzie to możliwe również kierowanie Unią państw Europy środkowej, tzw. międzymorza. Można porównać Monarchię Chrześcijańskie Międzymorze do Zakonu Maltańskiego, jako organizacji uznawanej w relacjach międzynarodowych, a nieposiadającej ziemi (symboliczna ilość) i wywodzącej się ze struktur kościelnych. „Wybraliśmy formę bytu państwowego dla Monarchii, aby nie ograniczać się i mieć pełne spektrum  narzędzi do wykorzystania. Monarchia jako mały podmiot, mniejszy od najmniejszego kraju w międzymorzu, z pozycji proszącej ma budować unię. Już dziś należy budować unię tam gdzie jest to możliwe, czyli miedzy chrześcijanami, ale również poprzez dyplomacje społeczną. Zbudowanie unii wymaga wykształcenia nowej elity, która ją wyniesie do realistycznej formy  i pokieruje, to jest zadanie dla szlachty Monarchii” mówi Jego Najjaśniejsza Wielkość Suweren Marcin Gustaw.

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze w czasie wyniesienia do suwerenności otrzymała żywe źródło honoru i osobę Suwerena Monarchii. Suweren zgodnie z Konstytucją Monarchii posiada prawo powoływania orderów, nadawania stopni wojskowych i naukowych, ma prawo nadawania godności i tytułów honorowych oraz szlacheckich. Monarchia jako państwo erygowane na prawie kościelnym jest poza prawodawstwem świeckim, również polskim; w następstwie uznania Monarchii przez chociażby jedno państwo nabierze praw podmiotu prawa międzynarodowego.

24 maja 2018 Jego Najjaśniejsza Wysokość Suweren Marcin Gustaw poinformował obywateli i rezydentów Monarchii, że nagrodzi Pana Tadeusza godnością szlachecką Barona i prawo reprezentacji Monarchii w Gminie Kępice. Nowy Baron otrzymuje również nagrodę w postaci przekazania na konto 24.000 INTer – waluty cyfrowej Monarchii, która jest propozycją waluty wspólnoty międzymorza.

W najbliższym czasie nastąpi nadanie godności szlacheckiej Panu Tuszyńskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *