Oficjalne Komunikaty i odnośniki do stron internetowych Urzędów oraz Serwisów Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.


Kontakt e-mail do Rzecznika Monarchii
press@minister.gov.ist

Komunikaty Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

26 kwietnia, 2018

71 złotych za Szlachecki Tytuł Barona w Polsce legalnie nadaje Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze.

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to państwo erygowane na prawie kościelnym, jak również świecki podmiot prawa międzynarodowego „in statu nascendi” – bezterytorialny o specjalnym charakterze. Jego utworzenie jest […]
23 kwietnia, 2018

Oświadczenia o rozpoczęciu działalności międzynarodowej Monarchii.