Pierwsza Wszechnica Profesji Chrześcijańskiego Międzymorza powstaje na mazurach w Piszu.

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze ze swoim terytorium
Maj 24, 2018
Zmiany w Rządzie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Październik 4, 2018

Jego Ekscelencja Leszek Mączyński H.T. H.E.N. JNS M.CH.I. otrzyma 10.000 INTer oraz zostanie włączony do Szlachty Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze jako Baron.

Instytut Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego TOWER z Częstochowy zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Rzeczypospolitej Polskiej to placówka niepubliczna dla młodzieży i dorosłych, o typie: placówka kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Głównymi celami placówki jest prowadzenie działalności edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Placówka prowadzi działalność dla dorosłych i młodzieży. J.E. Leszek Mączyński H.T. jest Dyrektorem Instytutu i zgodnie z Lista Zaszczytów wydaną 05.09.2018, jest Podchorążym Dworu klasy 2 Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza oraz 25.08.2018 złożył Oświadczenie Aspiranta Honoru Monarchii dołączając do Honorowo Tytułowanych Monarchii.

Na początku września Jego Najjaśniejsza Wielkość Marcin Gustaw, z Woli Bożej Suweren i Władca Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze, Suweren Obrońca Wiary; i J.E. Leszek Mączyński H.T. zawarli potwierdzone notarialnie porozumienie dotyczące Wszechnic Profesji Chrześcijańskiego Międzymorza jako Oddziałów Instytutu.

Wszechnice Profesji są przykładem aktywności Monarchii, która jest organizacją opartą na wartościach, a następnie stara się budować bazę materialną dzięki której możliwe jest urzeczywistnienie wartości i realizacja misji Monarchii. Wszechnice będą prowadzić różne kursy i szkolenia o charakterze rynkowym, jak również będą prowadzić edukację dla przyszłych elit chrześcijańskiego międzymorza. W ofercie będą szkolenia na przykład z savoir vivre dostępne dla wszystkich ale planowane jest również szereg kursów i szkoleń oraz studium dostępne tylko dla przyszłej elity Monarchii. Wszechnice Profesji jako placówki niepubliczne będą potwierdzać ukończoną edukacje  świadectwami wydawanymi w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Monarchii we Wszechnicach Profesji są powoływane Honorowe Rady Nadzorcze, które w imieniu Monarchii dbają o odpowiedni poziom kształcenia i stoją na straży honoru Monarchii.

20 września 2018 Jego Najjaśniejsza Wysokość Suweren Marcin Gustaw poinformował obywateli i rezydentów Monarchii, że nagrodzi J.E. Leszka Mączyńskiego H.T.  godnością szlachecką Barona i prawem reprezentacji Monarchii w Gminie Miasto Częstochowa. Nowy Baron otrzymuje również nagrodę w postaci przekazania na konto 10.000 INTer – waluty cyfrowej Monarchii, która jest propozycją waluty wspólnoty międzymorza.

17.09.2018 roku nastąpiło pierwsze powołanie Wszechnicy Profesji Chrześcijańskiego Międzymorza w Piszu z kierownikiem Oddziału Karolem Dudą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *