Rozmowa z Księdzem Infułatem Czesławem Walą, o Centrum Głuchoniemych, o Monarchii, sprostowanie nieprawdziwego artykułu.

71 złotych za Szlachecki Tytuł Barona w Polsce legalnie nadaje Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze.
26 kwietnia, 2018
Zmiany w Rządzie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
4 października, 2018

Relacja z telefonicznej rozmowy z ks. Infułatem Czesławem Wolą, jaka została przeprowadzona 16.05.2018 r. przez Andrzeja Nikodmowicza Rzecznika Prasowego Rządu Chrześcijańskiej Monarchii Międzymorze.

Ks. Infułat Czesław Wola opowiedział krótko o swoich życiowych pasjach i inicjatywach tworzenia ośrodków pomocy w swojej duchowej posłudze, jako duszpasterz z poczuciem misji służenia ludziom nie tylko słowem, ale przede wszystkim dziełem, które pozostawi po sobie dla kolejnych pokoleń potrzebujących.

Ks. Infułat przedstawił aktualny stan prac organizacyjnych, tworzonego przez siebie, jednego z największych w Polsce Katolickiego Ośrodka dla Głuchoniemych. Zaprosił przedstawicieli naszej Monarchii na uroczystości związane z poświęceniem budowy wymienionego ośrodka, jakie nastąpi w dniu 23 czerwcu br. przez Biskupa Diecezji świętokrzyskiej.

Odniósł się również bardzo ciepło i serdecznie do naszej Monarchii. Uznał jej wartości, jako znaczące dla idei porozumienia i pojednania narodowego w duchu chrześcijańskich wartości, ku integracji ludzi dobrej woli. Podkreślił swoje uznanie oraz duchowe wsparcie dla jej działalności. Tym samym swoją wypowiedzią sprostował nieprawdziwą informację, jaka pojawiła się w dniu 27.04.2018 roku na stronie: wGospodarce.pl w artykule pt.: „Kryptowalutowe oszołomy atakują”.

Ks. Infułat Czesław Wola podkreślił charytatywną i wspierającą potrzebujących rolę naszej Monarchii, jako bardzo ważny i szlachetny cel jej istnienia.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy:

Dodaj komentarz