Urząd Patentowy RP – Ochrona Flagi Chrześcijańskiego Międzymorza

Życzenia noworoczne dla Międzymorzan na rok 2019
31 grudnia, 2018
Przedstawienie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze na konferencji ANPOL
6 kwietnia, 2019

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w wydanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy flagi niepapierowej, potwierdził PIERWSZEŃSTWO Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze do używania tego znaku. Świadectwo wydane jest osobowo na Marcina Kwiatkowskiego (Suwerena Marcina Gustawa), który jest dysponentem tego prawa. Suweren Marcin Gustaw udziela prawa wszystkim Rezydentom i Obywatelom Monarchii Chrześcijański Międzymorze do swobodnego użytkowania znaku w działaniach non-profit. Użycie flagi w charakterze komercyjnym wymaga zgody wydanej przez Kancelarię Suwerena Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze, szczególnie dotyczy to osób nie związanych z Monarchią Chrześcijańskie Międzymorze.

Dodaj komentarz