Chrześcijańskie Międzymorze – wprowadzenie czyli mapa drogowa.

Mapa drogowa.


Proponujemy zapoznać się z następującymi treściami.

Potocznie o powodach powstania Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Popularnie o Baronie Tuszyńskim po nadaniu mu godności szlacheckiej na WP.

Strona Suwerena - proszę przeczytać całą zawartość.

Następnie przyjrzeć tę stronę - oświadczenie M.CH.I.

Następnie przyjrzeć system prawny M.CH.I.

Tu można zapisać/zarejestrować się do M.CH.I.