Zmiany w Rządzie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Rozmowa z Księdzem Infułatem Czesławem Walą, o Centrum Głuchoniemych, o Monarchii, sprostowanie nieprawdziwego artykułu.
21 maja, 2018
Życzenia noworoczne dla Międzymorzan na rok 2019
31 grudnia, 2018

Kancelaria Ministra Stanu Roberta Edelwajna Rady Rządowej Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

informuje o zmianach w strukturach Rządowych Monarchii.

Zarządzenie nr 2  – Powołanie Jego Ekscelencji Andrzeja Nikodemowicza Tyt Hon. Baronetus na Podsekretarza Stanu w Kancelarii Ministra Stanu.

Zarządzenie nr 3  – Odwołanie członka gabinetu Rady Rządowej Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze Wiceministra i Sekretarza Stanu Komórki Rządowej do spraw edukacji, Jego Wielce Honorową Ekscelencje BT Doc. Adama Wicińskiego.

Zarządzenie nr 4  – Powołanie Jego Wielce Honorową Ekscelencje BT Doc. Adama Wicińskiego na Doradcę Ministra Stanu Rządu Monarchii.

Zarządzenie nr 5  – Powołanie członka gabinetu Rady Rządowej Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze Wiceministra i Sekretarza Stanu Komórki Rządowej do spraw edukacji, Jego Ekscelencje Rafała Wierzbickiego T.H.I.S.

Zarządzenie nr 6  – Powołanie Pani Moniki Cwalińskiej na pełniącą obowiązki Podsekretarz Stanu Komórki Rządowej do spraw edukacji.

Zarządzenie nr 7  – Powołanie Ekscelencje Leszka Mączyńskiego H.T. JNS na Doradcę Ministra Stanu Rządu Monarchii.

Poniżej skany wyżej wymienionych dokumentów:

Dodaj komentarz