Dyrektywa Nr 20/2022, 02.05.2022 – brak zgody na obecność osób popierających Rosję …

Korpus Paramilitarny IC
30 listopada, 2021
Dyrektywa Nr 21/2022, 19.05.2022 – Dotyczy: osób wątpliwej reputacji aplikujących do …
20 maja, 2022

Dotyczy: brak zgody na obecność osób popierających Rosję w wojnie na Ukrainie 2022 roku w Chrześcijańskim Międzymorzu.

Dyrektywa Nr 20/2022, 02.05.2022, Pisz, PL

Dotyczy: brak zgody na obecność osób popierających Rosję w wojnie na Ukrainie 2022 roku.

Powodem powstania Chrześcijańskiego Międzymorza było nasilające się egzystencjalne zagrożenie ze strony Rosji dla Europy środkowej, w tym również Ukrainy. Ukrainy, która zawsze była w rodzinie narodów europejskich, a która wymieniana jest jako filar Unii Chrześcijańskiego Międzymorza. Po agresji Rosji na Ukrainę organizacje związane z Chrześcijańskim Międzymorzem pomagają Ukrainie i Ukraińcom przetrwać ten trudny czas. 

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę w naszym gronie nie ma miejsca dla osób popierających rosyjską agresję. Szczególnie nie ma miejsca w Chrześcijańskim Międzymorzu dla osób propagujących rosyjską propagandę. Chrześcijańskie Międzymorze jednoznacznie staje po stronie braci międzymorza z Ukrainy. W przyszłości również nie ma miejsca w Chrześcijańskim Międzymorzu dla osób popierających agresję Rosji na Ukrainę. Chrześcijańskie Międzymorze również zwraca uwagę, że osoby, które dziś tak ochoczo publikują informacje rosyjskiej propagandy, w chwili ataku Rosji na Polskę będą pierwszymi kolaborantami rosyjskiego najeźdźcy.

Każdy Rezydent, Człowiek Honoru, Szlachcic, który nie zgadza się z powyższą treścią Dyrektywy może honorowo opuścić Chrześcijańskie Międzymorze powiadamiając Suwerena Chrześcijańskiego Międzymorza do dnia 09.05.2022 roku. Po tym terminie, osoby które w sposób wyraźny opowiadają się za rosyjskim agresorem zostaną usunięte.

Zatrzymanie rosyjskiego morderczego pochodu na Ukrainie jest racją stanu Chrześcijańskiego Międzymorza, jest również racją stanu krajów Europy Środkowej. Dlatego też, życzymy Ukrainie pełnego zwycięstwa w wojnie z Rosją, jak również szybkiego powrotu do kraju wszystkich uchodźców ukraińskich. Krzywd rosyjskiej agresji nie uda się naprawić w całości, ale odbudowa Ukrainy jest koniecznością. Dlatego też apelujemy do rządzących wolnego świata, do władz Ukrainy o wymuszenie zapłaty przez Rosję bardzo wysokich reparacji wojennych. Społeczeństwo rosyjskie musi przez kolejne 4 pokolenia odpracowywać swoją bestialską decyzję inaczej po przegranej wojnie Rosja odbuduje swój potencjał i ponownie zaatakuje kraje Europy Środkowej.     Wojna na Ukrainie to lekcja z której powinniśmy wyciągnąć daleko idące wnioski. Chrześcijańskie Międzymorze opowiadało się i opowiada po stronie Ukrainy. Chwała bohaterom Ukrainy.

Dodaj komentarz